Форум » История и краеведение » Карвецкие » Ответить

Карвецкие

Piotr: Кто знает где находится метрические книги католических костелов себежского раёна Я пищу из Полшы Мои предки хили в себежской земли от конса XVII века

Ответов - 62, стр: 1 2 All

stanislaw: Poniżej oryginał wywodu: 05.10.2007 Mińsk- kwerenda osobista –Piotr Karwecki Biała Rawska - Polska Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku Księga 6233 str.133- Wilno do lat 50 –ych Ksiega 1732/1 /9 – Mińsk –aktualnie Wywód Szlachecki Karweckich oszmiańskich z roku 1767- Strona 1 AKTYKTACJA TESTYMONIUM JM.KARWECKIM WYDANEGO „Roku tysiąc siedemset sześćdziesiątego siódmego miesiąca Augusta siedemnastego dnia. Na Urzędzie JKr M Grodzkim Powiatu Oszmiańskiego przede mną Antonim Hutowiczem Sądowym Powiatu Oszmiańskiego Podstarościm Comparento personaliter Jegomość Pan Jan Tałżyński?? Mostowniczy Województwa Połockiego Testymonium od Panów Szlachty tudzież y od Obywatelów Miasta JKr. Mości Miadzioła Jejmościom Karweckim…” {DEKLARACJA ZŁOZONA W STAROSTWIE OSZMIAŃSKIM} Strona 2 „Karweckim wydane ad acta podał który podając do akt prosił aby pomienione Testymonium ze wszelką w nim in zerowaną rzeczą byoł do Ksiąg Grodzkich Spraw Wieczystych Powiatu Oszmiańskiego przyjęte i wpisane jakoż one przyjmując y w księgi wpisując od słowa do słowa tak się w uosobić ma: Wszem wobec y każdemu z osobna czeżeby o tym wiedzieć należało a osobliwie Jasnie wielmożnym Wielmożnym Jaśnie Panom Urzędnikiem Ziemskim Grodzkim Obywatelem { Obywatelom conjung ?? Tituli et status Testimux Jaśnie Pana Hrehorego { Grzegorza} Oyca Symuna { Szymona/ Symeona} syna Karweckich ab ovo w Powiecie Oszmiańskim Szlachetnie urodzonych” { CZYLI Grzegorz Karwecki i jego syn Szymon/Symon wywodzą się z Oszmiańskiego} „ w Parafii Serweckiej nad Rzeką Serwecz włókę gruntu za usługi od Wielmożnego Pana Starosty P/o/niewskiego Puzyny....................wieczną darowana posydujących które to Karweccy podczas Ruiny nieprzyjaciół y Powietrza w Województwo Połockie..”

stanislaw: { Czyli Grzegorz Karwecki i jego Syn Szymon wywodzący się z Ziemii Oszmiańskiej i posiadający ziemię-włókę-darowaną przez Starostę z Poniewieża{ upicki} –Puzynę – w okolicach Serwecza{ ale aktualnie zamieszkujący Ziemie Połocką- zamieszkali tam po jakichś wojnach i zarazach} dostają poświadczenie swego stanu od szlachty i obywateli.. {Jedna z hipotez tekstu ….}

stanislaw: Strona 3 „Połockie zajechawszy dotąd mieszkają jako dobrze nam de origine wiadomych za aktualną uznajemy Szlachtę na co dla lepszej wiary wydawszy te Testymonium własnych rąk naprzód podpisaniem stwierdzamy Anno Millenium Septimus Sexagen Septi Die Doosecime Augusti { 1767 roku sierpnia 20}”. { Świadectwo szlacheckości daja im liczni znajomi} „U tego Testymonium podpisy rąk tak Jaśnie Wielmożnych Panów Szlachty jako też Obywateli Miadziolskich pisma umiejętnych a nieumiejętnych krzyżykami wyrażonych His experimenti Verbis et sign Józef Michał Korsak, Udzielski Chorąży JKr Mości, Jejmość Antoni Doboszyński…………, Piotr Sawulski , Stanisław Korsak ,Chorąży Smoleński Udzielski- Jan Sienkiewicz ręką własną. Do tej Testymoni podpisujem się Marko Horodniczy, Mateusz Sawicz XXX, Jan Karas, Michał Jezierski, Jerzy Sawicz, Jan Horodniczy –Wojski Miadziolski które to Testymonium za podaniem onego przez ………….. na osobę do Akt to jest Ksiąg Grodzkich Spraw ………… przyjęte y wpisano. Wydano….???”


stanislaw: продолжение следует Ciag dalszy nastapi Приношу извинения за отсутствие перевода. Как уже говорилось, текст не мой, меня только просили его "залить". И переводить некогда Беглый цензурный просмотр не выявил ничего противузаконнаго, или предосудительного)))

Piotr: Спасибо за помощь Перевод дворяньских выводов я сделаю только времи нужно По руским тяжоло писать

stanislaw: GENERACJA 1790-1820 Gniazdo połocko witebskie okolice Pskowa Syn.. ALEKSANDER KARWECKI RAMSZA UR.OK1800 ? : Hipoteza- zakładam ,że Piotr i Karol są synami Aleksandra. Dlaczego ? Z powodu imienia Aleksander , które mogło być nadane synowi Karola dla pamięci o dziadku. Tak często się robi. Również fakt wykonywania zawodu prawniczego w obu rodzinach może świadczyć o bliskich związkach miedzy tymi rodzinami. Podobnie jak i teraz niektóre zawody kiedyś były zawodami korporacyjnymi . Niebagatelną rolę odgrywały niegdyś koneksje rodzinne. Dzieci: 1. PIOTR KARWECKI Ramsza ur.ok.1820 -urzędnik sądowy w guberni pskowskiej w 1864r wywodzi sie z tej gałęzi Ramszów skoligaconych z Karweckimi. { Uruski ???} 2. KAROL KARWECKI UR. ok. 1830– żona ??? Dzieci: Władysław ok.1850, Aleksander ok.1860 GNIAZDO POŁOCKO SIEBIEŻSKIE WIEŚ ŁAWROWO Syn ?????? MICHAŁ KARWECKI ur.ok.1800-1820- żona ….. Gniazdo połocko witebskie okolice Pskowa Rodzina Wiaczesława KARWECKIEGO Z Kaliningradu

stanislaw:

stanislaw: GNIAZDO WITEBSKIE KARWECKICH Prawdopodobnie –na podstawie zamieszczonego wyżej dokumentu – Jan/Joann/Iwan Karwecki urodz.w 1830 roku był ojcem Mikołaja Iwanowicza/Joannowicza Karweckiego Jan Karwecki święcenie otrzymał w 1856 roku . W roku według powyższego dokumentu z 1884 roku był proboszczem { swiaszczennikiem} cerkwi Przemienienia Pańskiego w miejscowości Kotowo III Okręgu Powiatu Witebskiego. Tę funkcję pełnił w tej miejscowości od 1877 roku. Cerkiew została wybudowana/utworzona w 1873 roku.

stanislaw: Pobierał wynagrodzenie w wysokości 408 rubli. Syn…….? Jan /Joaanes/Karwecki – ur.1830 – Іоаннь Карвецкі- żona ??? Dzieci: Mikołaj Joannowicz/Iwanowicz Karwecki Wiaczesław Karwecki z Królewca/Kalingradu pisze: "Mój pradziad Karwacki Mikołaj Iwanowicz urodził się w drugiej połowie 19 wieku, był prawosławnym księdzem w byłej Witebskiej Obłasti Białorusii (miasto Oriechowno). Syn Jana /Johannesa Karweckiego : Mikołaj Joannowicz/Iwanowicz Karwecki ur.ok.1860 roku- żona …? dzieci: Piotr 1892-1959, Aleksander, Siemion, Maria , Wiera Dzieci Mikołaja Joannowicza/Iwanowicza Karweckiego : 1 PIOTR KARWECKI UR.1892-żona Nadieżda Aleksiejewna Noworżewskaja poszedł śladami swojego Ojca i został księdzem we wsi Małe Sitno w Połockim Rejonie Witebskoj Obłastii. Był aresztowany w 1937 w mieście Newel i osadzony na 10 lat. Zrehabilitowany w 1958 roku.. 2. ALEKSANDER KARWECKI UR. mieszkał w Leningradzie lub mieście Kołpino w Leninngradzkoj Obłastii (rodzaj zajęć nie jest mi znany), miła syna i córke. 3.SIEMION KARWECKI UR…. był lekarzem i rzekomo zginął w I wojbie lub Wojnie Ojczyźnianej, * LEONID Pietrowicz KARWECKI ur 1921 jego żona Nowikowa Tatiana Kuźmiczyna * LARISA Pietrowna KARWECKA 1921 - 1998 pracowali w kolejnictwie. Synowie LEONIDA: * * WIACZESŁAW KARWECKI ur 1947 żona Aksenowa Ludmiła Fiedorowna - mieszkają w Kalinningradzie w Rosji, ** WŁADYMIR KARWECKI ur 1949, żona Waszczenko Wiera Aleksiejewna mieszkają w Kijowie na Ukrainie Syn WIACZESŁAWA: *** IGOR KARWECKI ur 1973 Córka WŁADYMIRA: *** MARINA KARWECKA 1973 ma córke Diane Córka MARINY: **** DIANA KARWECKA Niestety nie mogę gwarantować dokładność wszystkich danych .. zwłaszcza z ubiegłego wieku z powodu braku dokumentów.

stanislaw: Dziękujęmy za informacje/ Bolszoje spasiba wsiewo dobrowo dla wsiej semji Karweckich po Nikołaju Iwanowiczu Karweckim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Мой прадед Карвецкий Николай Иванович родился во второй половине 19 века. Был православным священником в ныне Витебской области Белоруссии (м. Ореховно). Имел детей Петра (1892-1958), Александра, Семена, Марию, Веру. Александр проживал в Ленинграде или г. Колпино Ленинградской области ( род занятий мне не известен), имел сына и дочь. Семен был врачом и якобы погиб то ли в первую мировую, то ли гражданскую войны. Мой дед Карвецкий Петр Николаевич пошел по стопам своего отца - был священником в с. Малое Ситно Полоцкого района Витебской области. Был арестован в 1937 г. в г. Невеле и осужден на 10 лет. Реабилитирован в 1958 году. Жена - Новоржевская Надежда Алексеевна. Их дети - Карвецкий Леонид Петрович ( 1921 г. р.) ( жена Новикова Татьяна Кузьминична) и Карвецкая Лариса Петровна (1921-1998)- работали на железнодорожном транспорте. Сыновья Леонида - Вячеслав (1947 г. р.) ( жена Аксенова Людмила Федоровна) проживает в Калининграде ( Россия), и Владимир (1949) (жена Ващенко Вера Алексеевна) проживает в Киеве (Украина). Игорь Карвецкий (1973) сын Вячеслава, Марина Карвецкая (1973) дочь Владимира. Дочь Марины - Диана Карвецкая. К сожалению гарантировать точность всех сведений не могу в особенности касательно позапрошлого века из-за отсутствия документов. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ABSOLWENCI POŁOCKIEJ SZKOŁY DUCHOWNEJ W roku 1908 Выпуск 1908 года: Карвецкий Петр- KARWECKI PIOTR W roku 1909 Выпуск 1909 года: Карвецкий Семен- KARWECKI SEMEN/SIEMION W roku 1916 Выпуск 1916 года Предоставляется право держать переэкзаменовки после летних каникул: 22) Карвецкий Александру KARWECKI ALEKSANDER— по русскому языку с церковно-славянским устному и русскому языку письменному Piotr podpowiada:ABSOLWENCI SEMINARIUM WITEBSKIEGO Выпускники Витебской духовной семинарии > 1874-1894, 1896-1902, 1904-1917 гг.

stanislaw: > Выпуск 1915 года > Разряд 1: > Томашевский Борис > Квятковский Александр > Шитиков Димитрий > Овсянников Сергей > Островский Иаков > Карвецкий Семен/ KARWECKI SIEMION > Выпуск 1916 года > Разряд 1: > Дымман Михаил - назначается в Духовную Академию > Разряд 2: > Володуцкий Григорий > Маськов Сергей > Марковский Митрофан > Рыко Иван > Томашевский Константин > Карвецкий Петр/KARWECKI PIOTR > Выпуск 1916 года > Назначаются экзамены после каникул: > Антоненко Иван - по Св. писанию, словесности, алгебре, геометрии и сочинению > Борисович Евгений - по сочинению > Диволовский Павел - по Церковному пению > Диаконов Михаил - по Св. Писанию и словесности > Каменский Петр - по всем предметам, кроме алгебры, греческого и латинского языков и церковного пения > Карвецкий Александр - по всем предметам, кроме гражданской истории, латинского язык KARWECKI ALEKSANDER

stanislaw: GENERACJA 1820-1850 Gniazdo połocko witebskie okolice Pskowa Dzieci Aleksander Karweckiego Ramsza ok.1800 Hipoteza- zakładam ,że Piotr i Karol są synami Aleksandra. Dlaczego ? Z powodu imienia Aleksander , które mogło być nadane synowi Karola dla pamięci o dziadku. Tak często się robi. Również fakt wykonywania zawodu prawniczego w obu rodzinach może świadczyć o bliskich związkach miedzy tymi rodzinami. Podobnie jak i teraz niektóre zawody kiedyś były zawodami korporacyjnymi . Niebagatelną rolę odgrywały niegdyś koneksje rodzinne.

stanislaw: 1. PIOTR KARWECKI Ramsza ur.ok.1820 -urzędnik sądowy w guberni pskowskiej w 1864r wywodzi sie z tej gałęzi Ramszów skoligaconych z Karweckimi. { Uruski ???}. Nic wiecej ponad wzmianka z Herbarza Uruskiego . 2. KAROL KARWECKI UR. ok. 1830– żona ??? Dzieci: Władysław ok.1850, Aleksander ok.1860 Dane o Karolu na podstawie danych opracowanych przez p.Helenę Amatuni. W krótkim opracowaniu Karol jest wymieniony jako syn Aleksandra. Orientacyjna data urodzenia Karola na podstawie daty urodzenia jego syna Aleksandra tj.1860-ego r

stanislaw: GNIAZDO POŁOCKO SIEBIEŻSKIE WIEŚ ŁAWROWO Dzieci: MICHAŁ KARWECKIEGO ur.ok.1800-1820 i żony…. WASYL KARWECKI ur.ok.1830-1850 i żony …. Mieszkający we wsi Ławrowo katolik , niewątpliwie potomek polskich osadników Ramszów Karweckich . Posiada w roku 1878 w tej wsi 28 dziesięcin ziemi czyli ok.30 hektarów. Wymieniony jest w Alfabetycznym Powiatowym Spisie Posiadaczy Ziemskich z roku 1878 powiatu Siebież „ Итак, имя Василий Михайлович Карвецкий было обнаружено мной в Памятной книжке Витебской губернии за 1878 год в "Алфавтном поуездном списке землевладельцев...". Василий Михайлович был католиком по вероисповеданию и владел 28 десятинами земли в имении Лаврово Себежского уезда „ Informacja od internauty z Rosji . W e-mailu fotografia. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Czy to ten sam Wasyl co wyżej ???? Syn ???? WASYL KARWECKI ur.ok.1840- zm..??-żona…. Dzieci: Paweł ur.1866- zm.1938 rozstrzelany w Leningradzie. Paweł urodzony w miejscowości Jurkowo, rejon Dnowskij- żona Ksenia Grogorijewna{ nazwisko panieńskie nieznane} Paweł miał córkę Nadieżdę Karwecką ur.1911 we wsi Jurkowo. „Здравствуйте.Я хотелбы разыскать данные на родителей моей бабушки по линии отца Корвецкой Надежды Павловны родившейся в 1911 году в деревне Юрково Порховского уезда Псковской области.Отца звали Корвецкий Павел Васильевич,мать Корвецкая Ксения Григорьевна,ее девичья фамилия неизвестна.Год рождения обоих неизвестен.Спасибо. „ Петров Владимир Николаевич <Fireman_157@mail.ru>, Карвецкий Павел Васильевич: 1866 года рождения Место рождения: Дновский р-н, д. Юрково; русский; Псаломщик Арест: 19.12.1937 Осужд. 30.12.1937 тройка при УНКВД Ленинградской обл.. Обв. по ст. 58-10 УК РСФСР Расстрел Реабилитиация 23.06.1989 , основание: реабилитирован Источник: Книга памяти Псковской обл. Informacja o Wasylu Karweckim na podstawie http://www.vse-adresa.org/book-of-memory/bukva-10/name-31/surname-93/repression-2 Księga pamięci ofiar represji komunistycznych , w której wymieniony jest jako ofiara Paweł Karwecki s. Wasyla. ILJA KARWECKI ur.ok 1861 - absolwent witebskiego gimnazjum duchownego w 1881

stanislaw: GNIAZDO POŁOCKO WITEBSKIE MIASTO SIEBIEŻ WINCENTY KARWECKI ur.ok1840 – żona….. Wincenty Karwecki w 1884 roku był wziętym kupcem w Siebieżu. Zatrudniał 5 pracowników. Posiadał w Siebieżu młyn, dostarczał na rynek mąkę , której wyrabiał w 1884 roku 100. 000 pudów { 1pud- 16.38kg} „Карвецкий Викентий, купец, 1 постав мельничный в 12 сажень, расположен в городе Себеж, осн. в 1884 г., вырабатывает 100 тысяч пудов и обслуживается 5 рабочими. винокуренное производство - с.502” Dane o Wincentym Karweckim z rosyjskiego opracowania/statystyk dotyczącego życia gospodarczego miasta Siebież : http://wap.sebezh.borda.ru/?1-12-0-00000047-000-80-0

stanislaw: GENERACJE 1850-1880 Gniazdo połocko witebskie okolice Pskowa WNUKI Aleksander Karweckiego Ramsza ok.1800 Dzieci : Piotr ok. 1830, Karol ok.1830 Hipoteza- zakładam ,że Piotr i Karol są synami Aleksandra. Dlaczego ? Z powodu imienia Aleksander , które mogło być nadane synowi Karola dla pamięci o dziadku. Tak często się robi. Również fakt wykonywania zawodu prawniczego w obu rodzinach może świadczyć o bliskich związkach miedzy tymi rodzinami. Podobnie jak i teraz niektóre zawody kiedyś były zawodami korporacyjnymi . Niebagatelną rolę odgrywały niegdyś koneksje rodzinne. Dzieci Piotr Karweckiego Ramsza ok.1830 Brak danych hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dzieci Karol Karweckiego Ramsza ok.1830 Dzieci: Władysław ok.1850, Aleksander ok.1860 Dane o Karolu na podstawie danych opracowanych przez p.Helenę Amatuni. W krótkim opracowaniu Karol jest wymieniony jako syn Aleksandra. Orientacyjna data urodzenia Karola na podstawie daty urodzenia jego syna Aleksandra tj.1860-ego roku

stanislaw: 1. WŁADYSŁAW KARWECKI RAMSZA ur.ok.1850-zm.1896 { adnotacja z rosyjskiej strony internetowej „towariszcz prokurora „czyli zastępca prokuratora}, Pochowany w Wierchnieuralsku 2. ALEKSANDER KARWECKI-Ramsza ur.1860-zm1914-żona Jadwiga Wąsowska c.Mikołaja ----------- Aleksander i Jadwiga pobrali się 28.02.1885 Dzieci : Jadwiga 1889, Jakub 1891-zm.1959 w Polsce,Katarzyna 1893, Eugenię 1903-zm.1917 w Sankt Petersburgu,

stanislaw: GENERACJE 1870-1900 GNIAZDO POŁOCKO SIEBIEŻSKIE Syn Michał Karweckiego ur.ok ??? SIEBIEŻ ANTONI KARWECK ur.ok.1870 – syn Michała W spisie właścicieli nieruchomości guberni witebskiej z roku 1907 zawierającym dane z roku 1905 występuje jako właściciel posesji { chyba w Siebieżu pod numerem 13 } . Zakładam ,że właściciel miejskiej posesji nie jest raczej młodym człowiekiem . Założyłem ,że w 1905 roku miał 45 lat.Dane z rosyjskiej strony internetowej o Siebieżu. Czy Antoni jest synem tego samego Michała co Wasyl 1840 , ojciec Pawła??? http://www.sebezh.borda.ru/?1-12-0-00000108-000-0-0-1280643353 OBŁAST WITEBSK/ REJON DRISSA WIEŚ ZAPOSZYSZKI Syn… GRZEGORZ KARWECKI ur.ok.1895-żona. Dzieci: Mikołaj Karwecki ur.1925 w Zaposzyszki folwark- zginął na wojnie 1944.08.21 Powołany do służby w 1942 roku. Zginął na Łotwie Pochowany na cmentarzu wojennym na Łotwie, miejscowość Madona przy ulicy Lumpuru. Dane na podstawie inicjałów imienia i otczestwa oraz nazwiska umieszczonego na stronie dotyczącej cmentarzy wojennych Armii Czerwonej czasów II wojny światowej. To może być przypadek ale sądzę ,że byłby to nadzwyczajny zbieg okoliczności. Карвецкий Николай Григорьевич родился в 1925 Витебская обл., Дриссенский р-н, д. Запосишки, место службы штаб 182 сд красноармеец, убит 1944 GNIAZDO POŁOCKO SIEBIEŻSKIE OBŁAST KALININ/ REJON SIEBIEŻ WIEŚ ŁAWROWO Zapewne Piotr urodzony w ok.1880 i Jan /Iwan ur.1915 mieszkajacy we wsi Ławrowo sa potomkami Wasyla ur.ok.1830-1850 i jego ojca Michała ur.ok.1800-1820 Syn… PIOTR KARWECKI ur.ok. 1880 –żona……… Syn:JAN/IWAN KARWECKI ur. 1915 Ławrowo- zaginął na wojnie w 1942 Карвецкий Иван Петрович родился 1915 Калининская обл., Себежский р-н, дер. Лаврово, место службы 191 сд, красноармеец пропал без вести 1942{ Księga pamięci Ziemii Pskowskiej – ofiary wojny, strona rosyjska} GNIAZDO POŁOCKIE-WITEBSKIE/ REJON DRISSA/DRYSSA WIEŚ ŻulINOWO Franciszek Karwecki s.???/ur.ok.1880 {prawdopodobnie wieś Żulinowo , Sariański Sielsowiet , Driśnieński Rejon { Drissa} , Połocki Okręg, Dzieci: 1. Wiktor Karwecki s.Franciszka ur.1908 – czerwonoarmista , zginął 09.05.1945 Корвецкий Виктор Францевич родился 1908, последнее место службы упр. 54 сд красноармеец, убит 09.05.1945. СЛАВА ГЕРОЮ. И ….что я и хотел найти – это место рождения БССР, Полоцкий округ, Дриссенский р-н, Сарьянский с/с, д. Жуминово 2. Franciszek Karwecki s. Franciszka ur. 1911- Żulinowo// Rejon Drissa, Okręg Połocki, - żona Elizawieta c. Sylwestra. Карвецкий Франц Францевич родился 1911 году Витебская обл., Дриссенский р-н, д. Жулиново, красноармеец место службы ВТ 189 сд, выбыл 1942 по причине 10 л. л/c Informacja ze strony: http://www.nobility.by/forum/index.php?topic=200.0 Oraz: www.obd.-memorial.ru/

stanislaw: Ну вот, я просьбу выполнил))) Все вопросы -к автору, не ко мне)))

Piotr: Panie Stanisławie Bardzo dziękuję za umieszczenie tego materiału na stronie. Mam nadzieję,że osoby zainteresowane historią Karweckich znajdą tutaj coś dla siebie. Jednocześnie dla osób z okolic Siebieża, Wierchniedwinska czyli Dryssy mających korzenie w rodzinie Karweckich i chcących nawiązać kontakt , przesłać jakieś zdjęcia, relacje, wspomnienia zostawiam na stronie mój adres e-mail Wszystkie przesłane materiały ze wskazaniem żródła moga zostać opublikowane w książce o Karweckich , o pograniczu Rzeczypospolitej i Moskwy , o Siebieżu, Dryssie. Ksiażkę zamierzam opublikować w Polsce i Białorusi. Być może również w Rosji. Osobiście dla wszystkich for,umowiczów w miarę mozliwości mogę pomóc w szukaniu informacji o rodzinach z Polski Dziękuję wszystkim , którzy do tej pory przekazali mie zdjęcia i materiały z Siebieża. Mój adres e-mail pekar1@o2.pl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Уважаемый Станислав Спасибо большое за включение этого материала на сайте. Я надеюсь, что люди, заинтересованные в истории Karweckich найдет что-то для себя. В то же время для людей со всего Себеж, Wierchniedwinska Dryssy или имеют свои корни в семье Karweckich и хотите, чтобы связаться, отправить фотографии, отношения, воспоминания я оставляю на мой адрес электронной почты Все представленные материалы с указанием источника могут быть опубликованы в книге о Karweckich, на границе между Республикой и Москвой, с Siebieżu, Dryssie. Я намерен опубликовать книгу в Польше и Белоруссии. также может быть в России. Спасибо всем, кто уже прислал мне фотографии и документы из Себеж. Лично для всех, чтобы, насколько возможности я могу помочь в поиске информации о семьях польских Мой адрес электронной почты: pekar1@o2.pl

news: Как потомок знати продал супермаркет, чтобы написать книгу о белорусских деревнях Петр Карвецкий – первый представитель своего рода,родившийся вне земель бывшего Великого княжества Литовского. Сейчас он живет под Варшавой и готовит к печати книгу о своих предках и шляхетских окрест- ностях в сегодняшней Беларуси. В своей работе он рассказывает о прошлом, изменах, интригах и даже сексе в Ошмянском районе. Отцовская тайна В молодости Петр мечтал стать моряком и получил образование навигатора, но настоящего успеха он достиг в другой области – в бизнесе. Став обладателем большого супермаркета, предприниматель не забывал и об отдыхе, выезжая в путешествия в разные уголки мира. 10 лет назад одна из таких поездок, на этот раз в Беларусь, откуда родом был его отец Франциск Карвецкий, полностью изменила его жизнь. «Та поездка переориентировала мои приоритеты, изменила подход ко многим вопросам. Тогда начались мои большие приключения, во время которых я открывал историю, людей, записывал воспоминания и работал в архивах. Эти приключения продолжаются и по сей день», – рассказывает Петр. Полностью ЗДЕСЬ >>>>>

Nell: Однако!полная версия страницы